ความแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ OFFSET กับ ONDEMAND(digital print)

การพิมพ์ในยุคปัจจุบันมีหลายทางเลือกที่ต้องพิจารณา เพื่อให้งานพิมพ์เติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ OFFSET กับ ONDEMAND มีบทบาทสำคัญในโลกของพิมพ์ แต่ละกระบวนการมีข้อได้เปรียบและข้อเสียที่น่าพิจารณา ในบทความนี้ เราจะสำรวจความแตกต่างระหว่างทั้งสองกระบวนการ และวิเคราะห์ว่าในสถานการณ์ใด กระบวนการไหนเหมาะสมที่สุด

ความแตกต่างในกระบวนการพิมพ์

งานพิมพ์ offset

งานพิมพ์ OFFSET

เป็นกระบวนการผลิตที่เหมาะกับการผลิตจำนวนมากในอาร์ตเวิร์คเดียว เนื่องจากกระบวนพิมพ์จะพิมพ์ผ่านแม่พิมพ์ และมีกระบวนการปรับตั้งก่อนทำงานซับซ้อน แต่เมื่อพร้อมทำงานแล้วจะมีความรวดเร็วในการผลิตสูงมาก ทำให้การพิมพ์ OFFSET จะมี Fixed cost หรือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง แต่เมื่อผลิตจำนวนมากจะมีราคาที่ถูกลง และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ในอาร์ตเวิร์คเดียว เหมาะกับการผลิตงานเช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ หนังสือรายเดือน

งานพิมพ์ on de mand

งานพิมพ์ ONDEMAND(digital print)

เป็นการผลิตที่เหมาะกับจำนวนไม่มาก แต่มีหลายอาร์ตเวิร์ค เนื่องจาก กระบวนการพิมพ์จะไม่มีแม่พิมพ์ และไม่มีขั้นตอนการปรับตั้งแต่มีความรวดเร็วในการผลิตช้ากว่า OFFSET มาก ทำให้การพิมพ์ ONDEMAND จะไม่มี Fixed cost หรือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นราคาในการผลิตจะเท่ากันทุกจำนวน

ไม่ว่าผลิตน้อย หรือ จำนวนมาก และได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่า OFFSET เหมาะกับงานผลิตเช่น ใบปลิวจำนวนไม่มาก หนังสือแผ่นพับตามอีเว้น กล่องบรรจุภัณฑ์จำนวนน้อย

การเลือกใช้งานพิมพ์ที่เหมาะสม

ในการเลือกใช้งานพิมพ์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาปริมาณและคุณภาพของงานพิมพ์ที่ต้องการ ถ้าคุณต้องการผลิตจำนวนมากและต้องการคุณภาพสูง งานพิมพ์ OFFSET เป็นเลือกที่ดี แต่ถ้าคุณต้องการยืดหยุ่นในปริมาณและไม่ต้องการคุณภาพที่สูงมาก งานพิมพ์ ONDEMAND อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่า คุณภาพของงานพิมพ์และความยืดหยุ่นในปริมาณเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เพื่อให้งานพิมพ์ของคุณสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจของคุณ

แผนภูมิเปรียบเทียบ offset & ondemand

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า OFFSET เมื่อจำนวนผลิตมากพอถึงจุดนึงจะถูกว่า ONDEMAND มาก ส่วน ONDEMAND ราคาแทบจะเท่าเดิมตลอดตั้งแต่ชิ้นที่1

เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียของ OFFSET กับ ONDEMAND

OFFSETONDEMAND
ข้อดีข้อดี
-คุณภาพการผลิตสูง-ราคาถูกเมื่อจำนวนไม่เยอะ
-ราคาถูกเมื่อมีจำนวนมาก-สามารถผลิตหลาย artworkได้ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน
-เพิ่มเทคนิคพิเศษได้หลาหลาย
-มีข้อจำกัดเรื่องขนาดน้อยกว่า ONDEMAND
ข้อเสียข้อเสีย
-มีราคาสูงในการผลิตจำนวนน้อย-ราคาสูงเมื่อผลิตจำนวนมาก
-มีขั้นตอนยุ่งยากในการเตียมงานผลิต-มีคุณภาพการผลิตด้อยกว่า OFFSET
-มีข้อจำกัดเรื่องขนาดในการผลิตงาน

สรุป

การเลือกใช้งานพิมพ์ในปัจจุบันต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ OFFSET กับ ONDEMAND อย่างละเอียด เพื่อให้งานพิมพ์ของคุณมีคุณภาพสูงและเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจของคุณ การเลือกใช้งานพิมพ์ที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้าของคุณในระยะยาว

คุณภาพการผลิตราคาที่จำนวนน้อยราคาที่จำนวนมากข้อกำจัดเรื่องขนาดข้อจำกัดเรื่องวัสดุเทคนิคพิเศษ
OFFSET⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
ONDEMAND⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
INKJET⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

***งาน INKJET จะพิมพ์โดยไม่มีแม่พิมพ์เช่นกัน แต่จะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า