ระยะเวลาในกระบวนการผลิต งานออฟเซ็ท

ระยะเวลาในกระบวนการผลิต งานออฟเซ็ท
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

ระบบงาน Offset

งานออฟเซ็ทหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นระบบการพิมพ์นั้น วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต หรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต ว่าในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนมีความยากง่ายใช้เวลากี่วัน เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าควรจะเผื่อระยะเวลาของงานประมาณกี่วัน เพื่อที่ลูกค้าจะได้วางแผนงานในส่วนงานของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเอง ในส่วนแรกเราจะพูดถึงเรื่อง Pre-press (กระบวนการก่อนพิมพ์)

Pre-press (กระบวนการก่อนพิมพ์)

พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การเตรียมงานก่อนการผลิตหรืองานก่อนพิมพ์

โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การตัดม็อคอัพ การวางเลย์เอาท์ การเตรียมไฟล์งาน จนกระทั่งออกมาเป็นแม่พิมพ์หรือที่เราเรียกว่า “เพลท” นั่นเอง เมื่อจบกระบวนการของ Pre-press แล้ว ก็จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปที่เรียกว่า Press (กระบวนการพิมพ์)

Press (กระบวนการพิมพ์)

กระบวนการพิมพ์จะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์ม ปรู๊ฟ หรือยืนยันแบบที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น ทางโรงพิมพ์จึงจะเริ่มกระบวนการผลิตหรือที่มักจะได้ยินว่า งานเสร็จพร้อมส่ง หลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มแบบ 7-10 วัน คือถ้าลูกค้าคอนเฟิร์มวันนี้งานจะเข้าสู่กระบวนการ Press ในวันถัดไปนับเป็นวันที่ 1 เป็นต้น แต่เนื่องด้วยงานออฟเซ็ทเป็นงานที่มีขั้นตอนรายละเอียดมากมาย ไม่เหมือนเครื่องปริ้นที่ปริ้นงานออกมาได้ในทันที และเมื่อพิมพ์ออกมาแล้วยังมีเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขึ้นอีกระยะเวลาและความยากง่ายจึงเป็นตัวแปลสำคัญต่อระยะเวลาของการผลิตงานนั้นๆ

เริ่มจากในส่วนของการพิมพ์งาน เมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มแบบ ยืนยันแบบ หรือปรู๊ฟแบบแล้วนั้น งานของลูกค้าจะได้รับการพิมพ์ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน ทั้งนี้เพราะงานพิมพ์มีการรันในระบบทุกวัน งานลูกค้าจึงต้องถูกจัดเข้าไปในระบบวางแผนด้วยเช่นกัน

หลังจากพิมพ์เสร็จ งานก็จะเข้าไปอยู่ในขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น งานมีขั้นตอนการเคลือบ ในส่วนนี้ก็เพิ่มระยะเวลาอีก 2 วัน เมื่อเคลือบงานเสร็จ ขั้นตอนต่อไปของงานก็คือ การปั้มไดคัท (ไดคัท คือ การปั้มให้ออกมาเป็นรูปกล่อง) ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 1-2 วัน แล้วแต่จำนวนของงานนั้นๆ และความยากง่ายของงานแต่ละงานอีกด้วย ในส่วนของขั้นตอนสุดท้าย คือ การปะกาวข้าง ขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้กาวแห้งสนิทก็เป็นอันว่าจบกระบวนการผลิต เมื่อผลิตงานเสร็จแล้วนั้น ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือ การ QC สินค้าก่อนการจัดส่งให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ บวกกับความพึงพอใจและความประทับใจกับผลงานของเรา

เพิ่มเติมอีกสักนิด งานเทคนิคที่ได้กล่าวข้างต้น เราจะสรุปคร่าวๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ว่า ในการกระบวนการผลิตจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วันต่อ 1 เทคนิค เช่น ปั้มเค ปั๊มนูน ปั๊มจม เคลือบ (spot uv) เป็นต้น ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความยากง่ายของชิ้นงานนั้นๆ เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ ก็คงประมาณระยะเวลาคร่าวๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ เพื่อลูกค้าจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งต่องานของลูกค้าเองในส่วนอื่นๆต่อไป