Unbox Master

ความแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ OFFSET กับ ONDEMAND(digital print)

การพิมพ์ในยุคปัจจุบันมีหลายทางเลือกที่ต้องพิจารณา เพื่อให้งานพิมพ์เติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความแตกต่างระหว่างงานพิมพ์ OFFSET กับ ONDEMAND

ระยะเวลาในกระบวนการผลิต งานออฟเซ็ท

งานออฟเซ็ทหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นระบบการพิมพ์นั้น วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการผลิต หรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิต ว่าในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง

การเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์

การเคลือบลามิเนตเงาหรือด้านนั้น นอกจากเคลือบเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ในงานชิ้นนั้นๆแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับในขั้นต่อมาคือ เพิ่มความคงทนให้กับชิ้นงานและสามารถกันความชื้นได้ในระดับนึงอีกด้วย

งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์กับอาหาร

ในปัจจุบันที่สื่อต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค จึงมีการแข่งขันกันอย่างมากมายทั้งเรื่องของ การโปรโมทสินค้า การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม การสร้างแบรนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้าจดจำ

ความแตกต่างระหว่าง RGB และ CMYK

การออกแบบที่เกี่ยวกับเรื่องสีนั้น สิ่งที่เรามักจะได้ยินหรือได้เห็นจะมี 2 ระบบหลักๆคือ CMYK กับ RGB เราจะมาอธิบายหรือแนะนำเรื่องนี้กันว่าระบบไหนควรใช้กับงานประเภทใด